O projektu virtuálního centra

Virtuální areál Centra prevence rizikové virtuální komunikace (Centrum PRVoK) v prostředí Second Life je provozován stejnojmenným univerzitním pracovištěm Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Budova Centra je určena pro realizaci vzdělávacích, preventivních a informačních aktivit zaměřených na oblast rizikové komunikace spojené s internetem a související jevy (více o aktivitách naleznete na www.prvok.upol.cz). Kromě toho areál prezentuje ústřední vzdělávací a výzkumné projekty realizované Centrem PRVoK, ke kterým patří:

1. Projekt E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz).
2. Projekt E-Synergie – vědeckovýzkumná síť pro rizika internetové komunikace (www.esynergie.upol.cz).
3. Projekt Online poradny projektu E-Bezpečí (www.napisnam.cz).


Budova Centra poskytuje zázemí i pro další vzdělávací aktivity Pedagogické fakulty UP v Olomouci, ke kterým patří přednášky význačných vědeckých kapacit celoevropského dosahu, významných pedagogů, uznávaných expertů apod. Plán přednášek budeme postupně zveřejňovat v našem kalendáři (event calendar).

Virtuální areál rozšiřuje potenciál e-learningového studia probíhajícího na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci prostřednictvím systému LMS Unifor.

Pokud chcete náš virtuální areál navštívit, využijte teleportu.


(c) Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (c) 2011
Webdesign: www.axe-design.cz.


Realizováno v rámci projektu:
E-SYNERGIE - vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace (CZ.1.07/2.4.00/17.0062)